Naša pravila o varovanju in obdelavi osebnih podatkov

TEHIMPEX d.o.o. skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) varuje osebne osebne podatke ter jih obdeluje samo v obsegu, ki je nujno potreben za izvajanje njegove dejavnosti.

Podati o upravljalcu osebnih podatkov in o lastniku spletnega mesta:

Tehimpex d.o.o., Goriška cesta 17, 5271 Vipava

Matična št.: .5560004000

ID za DDV: SI 12432962

elektronski naslov odjava@tehimpex.si

Na tem spletnem mestu zbiramo samo tiste podatke, ki nam jih posredujete s tem, ko:

  • oddate povpraševanje
  • se prijavite na prejemanje naših e-novic

Vaše podatke obdelujemo in uporabljamo izključno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z vami,

za poslovno komunikacijo ter za pošiljanje e-novic, kolikor ste za to podali soglasje.

Hranimo naslednje podatke: ime in naslov podjetja, tel.št. podjetja in kontaktne osebe, mail/ime, podjetja oziroma kontaktne osebe.

Podatki se hranijo za obdobje 10 let.

Kadarkoli lahko zahtevate:

Odjavo od prejemanja aktualnih vsebin tako da nam to napišete na naš elektronski naslov odjava@tehimpex.si.

Po odjavi vam sporočil o aktualnih vsebinah ne bomo pošiljali.

Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov odjava@tehimpex.si.

  • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov odjava@tehimpex.si. Izbris osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do dneva preklica.
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov odjava@tehimpex.si