LOCTITE

 • varovanje navojnih zvez
 • tesnenje cevnih zvez
 • spajanje in varovanje cilindričnih delov
 • hitro lepljenje
 • UV lepljenje
 • strukturno lepljenje raznih materialov
 • fleksibilno tesnenje in lepljenje
 • izdelki za hitra popravila obrabljenih in poškodovanih delov
 • izdelki za pripravo površin
 • priprave in orodja za delo z izdelki

V vseh industrijskih panogah ima mazanje eno izmed najpomembnejših nalog pri rotacijski opremi. Več kot 40% stroškov vzdrževanja je povezanih z neustreznim mazanjem, zato je pravilno mazanje izjemno pomembno. Za doseganje optimalnega delovanja in kar najdaljše življenjske dobe je nujno, da se ob...

 • Varovanje navojnih zvez
 • Tesnjenje cevnih zvez
 • Tesnjenje prirobnic
 • Spajanje cilindričnih delov
 • Hitro lepljenje
 • Lepila za strjevanje z UV svetlobo
 • Lepila za vroče lepljenje
 • Lepila na osnovi topil/vode
 • Strukturno...