BETA

Profesionalno ročno orodje, pnevmatsko orodje, varnostna obutev, delovne obleke,…

Neiskreče orodje Beta je specifično za delovanje v absolutni varnosti v potencialno eksplozivnih atmosferah z vsebnostjo vnetljivih tekočin ali plinov, ali za aplikacije, ki zahtevajo uporabo nemagnetnih in korozijsko odpornih orodij.

Beta neiskreče orodje, je potrdil Inštitut BAM za...