Orodja za nadzor stanja

Spremljanje stanja je postopek ugotavljanja stanja strojev med delovanjem ter obenem ključ do uspeha. Za uspešen program spremljanja stanja so ključnega pomena:

  • poznavanje načina delovanja
  • interpretacija rezultatov
  • prenos ugotovitev v prakso

Uspešna uporaba takšnega programa omogoča popravilo komponent, še preden pride do okvare. Spremljanje stanja, vašemu osebju pomaga ne le pri preprečevanju okvar, ampak tudi pri pravočasnem naročanju delov, načrtovanju potrebe po delovni sili in načrtovanju drugih popravil v času zaustavitve delovanja.

Zastopamo