Naprava za nadzor pretegnjenosti verige Iwis

CCM - spremljanje stanja verige

Novi nadzorni sistem verižnega raztezka Iwis CCM (spremljanje stanja verige) meri raztezek obrabe

verig v obratovanju in pravočasno opozori vzdrževalce, da je veriga obrabljena in jo je treba zamenjati.

Tako lahko preprečite dolge in drage izpade strojev in izgube proizvodnje.

 

Fotogalerija