LOCTITE

  • varovanje navojnih zvez
  • tesnenje cevnih zvez
  • spajanje in varovanje cilindričnih delov
  • hitro lepljenje
  • UV lepljenje
  • strukturno lepljenje raznih materialov
  • fleksibilno tesnenje in lepljenje
  • izdelki za hitra popravila obrabljenih in poškodovanih delov
  • izdelki za pripravo površin
  • priprave in orodja za delo z izdelki